Care este valoarea expresiei C/C++ alăturate?
a. 3    b. 4
c. -3    d. -3.75

Fiecare dintre variabilele întregi x şi y memorează câte un număr natural. Care dintre expresiile C/C++ de mai jos are valoarea 1 dacă şi numai dacă numărul memorat în x este strict mai mare decât 0 şi numărul memorat în y este strict mai mare decât 5?
a. x*y-5!=0     b. x*(y-5)!=0
c. x*(y-5)>=0     d. !(x*(y-5)<=0)
Folosind modelul combinărilor se generează numerele naturale cu câte trei cifre distincte din mulţimea {1,2,3,4}, numere cu cifrele în ordine strict crescătoare, obţinându-se, în ordine: 123, 124, 134, 234. Dacă se utilizează exact aceeaşi metodă pentru a genera numerele naturale cu câte patru cifre distincte din mulţimea {1,2,3,4,5}, câte dintre numerele generate au prima cifră 1 şi ultima cifră 5?
a. 4    b. 2    c. 6    d. 3
Indicați care este numărul necesar de comparații pentru ordonarea prin interschimbare a unui tablou unidimensional cu 100 elemente.
a) 99    b) 2475    c) 4851   
d) 4950    e) 5050    f) 10000
Într-un graf neorientat cu 13 vârfuri, fiecare vârf are gradul d. Valoarea lui d nu poate fi:
a) 2    b) 4    c) 6   
d) 8    e) 10    f) 11
Fie enunțul: „pentru a sorta descrescător un tablou unidimensional cu 20 de elemente numere reale, utilizând metoda selecției, nu sunt necesare mai mult de x determinări ale valorii maxime”. Enunțul este adevărat dacă x este egal cu:
a) 0    b) 10    c) 19
d) 20   e) 190    f) 400
Răsturnatul tabloului unidimensional (2 4 1 3 7 0 5) este (5 0 7 3 1 4 2).
Numărul necesar de interschimbări pentru a răsturna un tabloul unidimensional cu n (număr natural nenul, impar) elemente este:
a) 1       b) n/2+1       c) (n-1)/2
d) (n+1)/2       e) n/2-1       f) n
Într-un graf orientat cu 56 de arce, în care oricare arc are extremități distincte şi oricare două arce diferă prin cel puţin una dintre extremităţi, numărul minim de vârfuri este:
a) 6    b) 7    c) 8
d) 28    e) 56    f) 112

Rezultatul expresiei   16 / (-5 % 3) * 3  este
 a) 48   b) -24   c) -48   d) -2   e) 2   f) 6
După permutarea circulară spre stânga cu 2 poziții, tabloul unidimensional (18 91 1 15 102) devine:
a) (102 15 18 91 1)    b) (1 15 102 18 91)    c) (1 15 102 91 18)
d) (15 102 18 91 1)    e) (91 1 15 102 18)    f) (1 15 102)
Variabilele x şi y sunt tip int. Care dintre expresiile C/C++ de mai jos are valoarea 1 dacă şi numai dacă valorile întregi nenule memorate în variabilele x şi y sunt egale?
a. (x%y==0) &(y%x==0) && (x*y>0)   b. (x<=y) && (y<x)   c. (x<=y) || (y<=x)   d. x*x==y*y
Ştiind că iniţial variabilele întregi x, y şi z au valorile x=1, y=2 respectiv z=3, în ce ordine trebuie scrise atribuirile următoare astfel încât, în final, expresia x+y+z să aibă valoarea
mama?
I) x=x+y-z;   II) y=x-y+z;   III) z=z-x+y
a. III II I   b. I II III   c. III I II   d. I III II

Variabila x este de tip real. Care dintre următoarele expresii C/C++ are valoarea 1 dacă şi numai dacă numărul real memorat în variabila x aparţine intervalului (5,8]?
                                                                a. (x<8) && (x>=5)   b. (x<=8) || (x>5)   c. (x>8) || (x<=5)  d. (x<=8) && (x>5)                                 
Pentru mai multe probleme puteti accesa acest site:Pbinfo
Close Menu
No Fields Found.
No Fields Found.
No Fields Found.

La fiecare problema rezolvata primesti un punctaj intre 0 si 10 (daca esti utilizator conectat al acestui site),acesta depinzand de cat de bine ai rezolvat problema dar si de cat de bine ai putut explica.

Pentru a obtine punctaj maxim trebuie sa explici fiecare pas al rezolvarii problemei.

La acumularea a 100 puncte vei primi un cadou din partea noastră

Dupa ce am primit 2 rezolvari, urmatoarele nu vor mai fi valabile la acea problema.(stai liniștit, anunțăm).

Frecventeaza site-ul pentru a avea sanse mai mari de câștig.

Multa bafta